Бөөрний эмгэг судлалын тасаг

2012 оны 11 дүгээр сард анх 35 ортой, 4 их эмч, 14 эмнэлгийн дунд мэргэжилтэнтэйгээр байгуулагдсан.

Одоогийн байдлаар:

  • 30 ортой
  • Бөөр судлалын их эмч – 6
  • Дотоод шүүрлийн эмгэг судлалын их эмч – 1
  • Сувилагч – 9, үүнээс гемодиализын сувилагч – 6

Эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн мэргэшсэн байдал

Мэргэжлийн  зэрэг:

  • Ахлах зэргийн сувилагч – 3

Эрдмийн зэрэг цол:

  • Анагаах ухааны магистр эмч – 2
  • Анагаах ухааны магистрант эмч – 3
  • Бакалаврын сувилагч – 4
  • Дипломтой сувилагч – 5

Цаашид бид Гемодиализын төвийг нээж, архаг гемодиализын    өвчтөнүүдэд тусламж үйлчилгээг үзүүлэхээр бэлтгэж ажиллаж байна.
Эмч, сувилагч нараа гемодиализ эмчилгээ, бөөр шилжүүлэн суулгах эмчилгээний дараах хяналтын чиглэлээр төрөлжүүлэн мэргэшүүлж, сурган дадлагажуулах ажлыг ойрын зорилго болгоод байна.

Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл:

1.Хэвтүүлэн эмчлэх тусламж үйлчилгээ

2.Амбулаторын тусламж үйлчилгээ

3.Одоо ажиллаж байгаа болон тэтгэвэр чөлөөнд гарсан цэргийн алба хаагчдад гемодиализын 3 аппаратаар  бөөр орлуулах эмчилгээг хийж байна.