Алсын хараа

АЛСЫН ХАРАА

Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ, сургалт, судалгааны чансаагаар олон улсын түвшинд хүрсэн, авархуйн анагаах ухаан, яаралтай тусламжаар үндэсний хэмжээний жишиг эмнэлэг болно.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:

 Үйлчлүүлэгчид ээлтэй, нотолгоонд суурилсан эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг мэргэжлийн өндөр ур чадвартай эмч, мэргэжилтнүүд орчин үеийн шилдэг технологид тулгуурлан үзүүлнэ.

ЧАНАРЫН БОДЛОГО:

 • Нотолгоонд суурилсан анагаах ухааныг хөгжүүлж, эмнэлгийн жишиг орчинд эрүүл мэндийн чанартай тусламж үйлчилгээг тасралтгүй сайжруулан хүргэж, үйлчлүүлэгчдийнхээ сэтгэл ханамжийг дээшлүүлнэ.

Чанарын зорилтын чиглэл:

 • Чанарын менежментийн тогтолцоо MNS ISO 9001:2016 стандартыг нэвтрүүлэгч байгууллага
 • Хүний нөөцийн нөхөн хангалт
 • Оношилгоо, эмчилгээний стандарт, эмнэлзүйн удирдамжийн хэрэгжилт
 • Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой үүссэн халдвар
 • Үйлчлэгчийнхээ сэтгэл ханамж
 • Шинжлэх ухаан, техник технологийн дэвшилтэт аргууд

УРИА ҮГ

ТАНГАРАГТАА ҮНЭНЧ

ТАСРАЛТГҮЙ УРАГШИЛЪЯ

ҮНЭТ ЗҮЙЛС:

 • Мэргэшсэн эмч, сувилагч, эмнэлгийн ажилтнууд
 • Хос тангарагтаа үнэнч хоёргүй сэтгэл
 • Монгол Улсын эрүүл мэндийн ууган эмнэлэг 1921 оноос одоог хүртэлх баатарлаг түүхэн замнал
 • Энхийг сахиулах ариун үйлс
 • Эрдэмлэг эмч, сувилагчдын бүтээлч, үр дүнтэй хамтын ажиллагаа
 • Хүндлэл, энэрэх сэтгэл шингэсэн найдвартай үйлчилгээ
 • Харилцан ойлголцол, хамтын зүтгэл

БАРИМТЛАХ ЗАРЧИМ:

 • Эрдэм мэдлэгтэй, бүтээмж өндөр
 • Дэг журам, сахилга баттай
 • Нягт нямбай, нотолгоонд суурилсан
 • Эерэг хандлага, санаачилга сайн
 • Ёс зүйтэй, багийн ажиллагаа
 • Чанарыг дээдэлсэн, үйлчлүүлэгч төвтэй