ЦЭРГИЙН ТӨВ ЭМНЭЛГИЙН ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ЁС ЗҮЙН ХОРОО