ЦЭРГИЙН ТӨВ ЭМНЭЛЭГ НЬ ISO 9001:2015 ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТЫГ НЭВТРҮҮЛЭХЭЭР ЗОРИН АЖИЛЛАЖ БАЙНА.