Нийт анги, бүрэлдэхүүний хэмжээнд гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах дадлага сургууль хийлээ. Уг дадлагаар бүх тасаг, нэгжүүд идэвхитэй оролцож зааврын дагуу цугларах талбайд цугларснаар үр дүнтэй дадлага боллоо.