Өргөдөл гомдол шийдвэрлэсэн тайлан

 Цэргийн төв эмнэлгийн сүүлийн 5 жилийн Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэсэн тайлан.