Үйл ажиллагааны ил тод байдал

ЦЭРГИЙН ТӨВ ЭМНЭЛЭГТ ТУСГААРЛАГДСАН ИРГЭДЭД ДАРААХ  МАТЕРИАЛ ШААРДЛАГАТАЙ БАЙГАА ТУЛ МАНАЙ ЭМНЭЛЭГТЭЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХЫГ УРЬЖ БАЙНА.

2020 эндээс татаж харна уу