Бүтэц

 • Цэргийн Төв Эмнэлэг нь Хордлогын яаралтай тусламжийн үндэсний төв, Удирдлага, Штаб, Эмнэлэг анги, Поликлиник, Ар тал хангалтын алба гэсэн бүтэцтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.
 • Эмнэлэг анги нь  Мэс засал, Гэмтэл, Дотор, Мэдрэл, Яаралтай тусламж, мэдээгүйжүүлэг, эрчимт эмчилгээний клиникүүд, лабораторитой. Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, Сувилахуй, Статистик мэдээлэл арга зүй, Эм зүй, Эрүүл ахуй халдвар хамгаалал, Үйлчилгээний албадуудтай.
 • Поликлиник нь Мэс засал, Дотор, Шүд, эрүү нүүр, Дүрс оношилгоо, Нөхөн сэргээх сэргээн засах, Лабораторийн тасаг, кабинет,  эмнэлгийн шуурхай бүлэгтэй.

Хордлогын яаралтай тусламжийн үндэсний төв:

 • Ерөнхий эмчилгээний тасаг,
 • Эрчимт эмчилгээний тасаг,
 • Гемодиализын хэсэг.

Мэс заслын клиник:

 • Яаралтай мэс заслын тасаг,
 • Цээж, хэвлийн мэс заслын тасаг,
 • Бөөр, бүдүүн шулуун гэдэсний мэс заслын тасаг,
 • Мэдрэлийн мэс заслын тасаг
 • Хагалгааны тасаг.

Гэмтлийн клиник:

 • Гэмтлийн яаралтай тусламжийн тасаг,
 • Гэмтэл согог заслын тасаг.

Мэдрэлийн клиник:

 • Мэдрэлийн эмгэгийн тасаг,
 • Харвалтын тасаг.

Дотрын клиник:

 • Зүрх судасны тасаг,
 • Хоол боловсруулах эрхтэн, дотоод шүүрлийн тасаг,
 • Уушгины тасаг,
 • Бөөрний тасаг,
 • Арьс харшлын тасаг,
 • Уламжлалт эмчилгээний тасаг,
 • Хүүхдийн тасаг,
 • Электрофизиологийн лаборатори.

Мэдээгүйжүүлэг, эрчимт эмчилгээ, яаралтай тусламжийн клиник:

 • Хүлээн авах, яаралтай тусламжийн тасаг,
 • Мэдээгүйжүүлэг, эрчимт эмчилгээний тасаг.