Өдрийн эмчилгээний тасаг

Өдрийн эмчилгээний тасаг:

Өдрийн эмчилгээний тасаг нь

  • Дотор
  • Уламжлалт
  • Хавдарын гэсэн төрлөөр өдрийн эмчилгээний тусламж үйлчилгээг хийж гүйцэтгэж байна.

Өдрийн эмчилгээний тасаг эмчилгээний 3 өрөөтэй, 50 ортой, 3 эмч, 4 сувилагчтайгаар үйл ажиллагаа явуулж байна. Өдрийн эмчилгээний онцлог нь үйлчлүүлэгч ажлаасаа чөлөөлөгдөх шаардлагагүй, хамтын төлбөр төлөхгүй эмчилгээ авах боломжийг олгодог. Нөгөө талаас хэвтэн эмчлүүлэх өвчтний ачаалалыг багасгаж байдаг.