Дүрс оношлогооны тасаг

Дүрс оношилгооны тасаг нь:

  • Соронзон үелзүүрт томографи MRI
  • Компьютерт томографи CT
  • Рентген
  • ЭХО
  • Зүрхний цахилгаан бичлэг гэсэн нарийн мэргэшлийн тусламж үзүүлдэг 10 кабинеттай. Тус тасаг одоогоор 7 эмч, 9 техникчийн бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Дүрс оношилгооны тасаг 7 хоногт дундажаар давхардсан тоогоор 1200 орчим хүнд тусламж үйлчилгээг үзүүлдэг.
  • Дүрс оношилгооны тасаг нь жилдээ дундажаар цээж гэрэлд харах-29719, СТ-1324, MRI-1357, ЭХО-52998, зураг-6949, ЗЦБ-6566 хийгддэг.