Мэдрэл судлалын эмнэлзүйн төвийн

Танилцуулга:

  • Цэргийн Төв Эмнэлгийн Мэдрэл судлалын эмнэлзүйн төв (МСЭТ) нь 1964 онд дотрын 1-р тасагт 15 ортой мэдрэлийн эмгэгийн палат нэртэйгээр нээн ажиллуулснаар цэргийн төв эмнэлгийн мэдрэлийн тасгийн анхны суурь тавигдсан түүхтэй.
  • 1968 оноос мэдрэлийн 3 их эмчийн орон тоотойгоор үйл ажиллагаа эхлүүлж, 1976 онд 50 ортой биеэ даасан мэдрэлийн тасаг болон өргөтгөн зохион байгуулагдаж байсан.

Эрхэм зорилго:

Мэдрэлийн өвчний тусламж үйлчилгээг олон улсын стандартын түвшинд ойртуулах, шинжлэх ухаан технологийн ололтыг нэвтрүүлэх замаар үйлчлүүлэгчдэд ээлтэй, нотолгоонд тулгуурласан эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг жигд хүртээмжтэй, чанартай хүргэх.

Алсын хараа:

  • Мэргэжлийн хувьд чадварлаг, бүтээлч, шинийг сэтгэгч баг, хамт олон бүрдүүлэн ажиллах
  • Мэдрэлийн тусламж үйлчилгээг цогцоор нь үзүүлдэг сургалт, эрдэм шинжилгээний төв болох.
Мэдрэл судлалын эмнэлзүйн төв:
  1. Мэдрэлийн тасаг
  2. Мэдрэлийн мэс заслын тасаг
  3. Харвалтын тасаг

МСЭТ нь нийт 50 ортойгоор үйл ажиллагаа явуулж байна.

 Үүнээс:

  1. Мэдрэлийн тасаг – 30 ортой
  2. Мэдрэлийн мэс заслын тасаг- 10 ортой
  3. Харвалтын тасаг- 10 ортой