Лабораторийн нэгдсэн тасаг

Лабораторийн нэгдсэн тасаг нь 6 эмч, 16 лабораторийн техникч, 2 шил угаагчтай үйл ажиллагаагаа явуулж байна.   Лабораторийн нэгдсэн тасгийн нарийн мэргэшсэн хамт олон европ стандартыг хангасан өндөр хүчин чадал бүхий тоног төхөөрөмжүүдийг ашиглан найдвартай, түргэн шуурхай үйлчилгээг үзүүлж, Биохими, Клиник гематологи, Клиник хими, Коагулограмм, Иммуногематологи, Иммунологи, Сериологи, Бактериологи гэсэн 8 чиглэлээр шинжилгээ оношилгоо явуулдаг ба шинжилгээний үнэн зөв, бодит хариу гаргахын тулд өдөр бүр дотоод хяналтыг уншуулж оношилгооны хариуг баталгаажуулан, улсын лавлагаа лабораториудаас зохион байгуулдаг чанарын гадаад үнэлгээнд тогтмол хамрагдаж ирсэн бөгөөд ингэснээр шинжилгээний чанарын баталгааг бүрэн ханган ажиллаж байна.