Алсын хараа

АЛСЫН ХАРАА

Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ, сургалт, судалгааны чансаагаар олон улсын түвшинд хүрсэн, авархуйн анагаах ухаан, яаралтай тусламжаар үндэсний хэмжээний жишиг эмнэлэг болно.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:

Үйлчлүүлэгчид ээлтэй, нотолгоонд суурилсан эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг мэргэжлийн өндөр ур чадвартай эмч, мэргэжилтнүүд орчин үеийн шилдэг технологид тулгуурлан үзүүлнэ.

ЧАНАРЫН БОДЛОГО:

Нотолгоонд суурилсан анагаах ухааныг хөгжүүлж, эмнэлгийн жишиг орчинд үйлчлүүлэгчдийнхээ сэтгэл ханамжийг дээдэлсэн, эрүүл мэндийн чанартай тусламж үйлчилгээг тасралтгүй сайжруулан хүргэнэ

УРИА ҮГ:

 • ЗЭРЭГ УРАГШЛАЯ

ҮНЭТ ЗҮЙЛС:

 • Цэргийн алба хаагч, үйлчлүүлэгчдийн эрүүл мэнд
 • Харилцан ойлголцол, итгэл,хүндлэл
 • Бүтээлч, үр дүнтэй үйл ажиллагаа
 • Хүний нөөцийн хөгжил, өндөр ур чадвар
 • Хос тангарагтаа үнэнч байх зүтгэл
 • Халамж хүндлэл, сэтгэл шингэсэн үйлчилгээ

БАРИМТЛАХ “5Х" ЗАРЧИМ:

 • Хариуцлага өндөртэй
 • Хэрэглэгч төвтэй
 • Хамтын зүтгэлтэй
 • Хамгаас чанартай
 • Хүртээмж сайтай